Bảng điện tử P10 3 màu tại Karaoke Mi Thứ, Q Phú Nhuận
SUBTOTAL :